Zəfər ordeninə layiq görülən qəhrəmanlar
Şamil Babayev Baloğlan
Babək Səmidli Mətləb
Şükür Həmidov Nəriman