Zəfər ordeninə layiq görülən qəhrəmanlar
Babək Səmidli Mətləb
Şamil Babayev Baloğlan