MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ
Polad Həşimov İsrayıl
Şükür Həmidov Nəriman